Förtroendevalda på Lidingö

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskott, beredningar och revisorer (9 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

NamnNästa möte
Kommunfullmäktige 2017-04-24 18:00
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunstyrelsen 2017-04-03 18:00
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-31 08:30
Kommunstyrelsens arvodesberedning
Kommunstyrelsens investeringsutskott 2017-04-26 11:00
Kommunstyrelsens planutskott
Revisorer för stadens förvaltning