Förtroendevalda på Lidingö

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskott, beredningar och revisorer (8 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

NamnNästa möte
Kommunfullmäktige 2017-01-30 18:00
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunstyrelsen 2017-02-06 18:00
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 10:00
Kommunstyrelsens arvodesberedning
Kommunstyrelsens planutskott
Revisorer för stadens förvaltning