Förtroendevalda på Lidingö

Göran Grahn (LP)

Kontaktinformation

Telefon:
766 18 49 (bostad)
0709 89 03 76 (mobil)

E-post:
goran.g.lidingopartiet@gmail.com

Webbplats:
http://www.orgelkonsult.se

Bild på Göran Grahn

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Lidingö Stads Tomt AB suppleant 2015-06-02 - 2019-06-01
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden vice ordförande 2017-01-01 - 2017-12-31
Överförmyndare ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31