Teknik- och fastighetsnämnden

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

Länkar:
Handlingar och protokoll
Teknik- och fastighetsnämndens roll
Ersättarordning

Uppdrag (20 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Schiller Carl-Johan KD ordförande 1
Hagen Peder M vice ordförande 2
Larsson Kenneth S ledamot 3
Gibson Antonia M ledamot 4
Wesslund Fredrik C ledamot 5
Jebsen Pål Marius M ersättare 6
Tegnér Göran L ledamot 7
Kukka Jarmo MP ledamot 8
Grundell Hans LP ledamot 9
Öhrström Anders C ledamot 10
Tiliander Elisabet LP ledamot 11
Gröndahl Mats M ledamot 12
Henesy Berit M ersättare 13
Bäcklund Carl M ersättare 14
Håkansson Anders S ersättare 15
Reinikainen Markku C ersättare 16
Ingre Jesper L ersättare 17
Strömfelt Harald KD ersättare 18
Sihver Ken LP ersättare 19
Koort Olaf V ersättare 20