Förtroendevalda på Lidingö

Lidingö Stads Fastighets Aktiebolag

Mandatperiod: 2017-01-30 - 2019-05-31

Uppdrag (22 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Samuelson Björn M ordförande 1
Karlsson Rickard KD vice ordförande 2
Leman Hansson Charlotte M ledamot 3
Broddner Sven M ledamot 4
Björnberg Kent C ledamot 5
Grahn Göran LP ledamot 6
Larsson Herje S ledamot 7
Mattsson Nancy L ledamot 8
Luther Näsholm Ida V ledamot 9
Ramberg Hans M suppleant 10
Kronberg Kerstin M suppleant 11
Ulfvarson Barbro M suppleant 12
Lindstedt Jan M suppleant 13
Pontén Henrik C suppleant 14
Gaestadius Richard LP suppleant 15
Larsson Eva S suppleant 16
Reinholdson Mattias L suppleant 17
Zerquera Yamila MP suppleant 18
Ringblom Göran M lekmannarevisor 19
Silverhielm Bauer Carin C lekmannarevisor 20
Carlsson Terje S lekmannarevisorssuppleant 21
Zetterberg Per-Inge LP lekmannarevisorssuppleant 22