Förtroendevalda på Lidingö

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskott, beredningar och revisorer (9 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

NamnNästa möte
Kommunfullmäktige 2018-08-27 18:00 (offentligt)
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunstyrelsen 2018-09-03 18:00
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-22 10:00
Kommunstyrelsens arvodesberedning
Kommunstyrelsens investeringsutskott 2018-08-22 11:00
Kommunstyrelsens planutskott 2018-08-22 08:30
Revisorer för stadens förvaltning