Förtroendevalda på Lidingö

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskott, beredningar och revisorer (8 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

NamnNästa möte
Kommunfullmäktige 2019-04-29 18:00 (offentligt)
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunfullmäktiges arvodesberedning
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunstyrelsen 2019-05-06 18:00
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-24 10:00
Kommunstyrelsens planutskott 2019-04-24 08:30
Revisorer för stadens förvaltning