Förtroendevalda på Lidingö

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskott, beredningar och revisorer (9 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

NamnNästa möte
Kommunstyrelsens investeringsutskott
Kommunfullmäktige 2019-02-18 18:00 (offentligt)
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunstyrelsen 2019-03-04 18:00
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20 10:00
Kommunstyrelsens arvodesberedning
Kommunstyrelsens planutskott
Revisorer för stadens förvaltning