Förtroendevalda på Lidingö

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskott, beredningar och revisorer (8 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

NamnNästa möte
Kommunfullmäktige 2020-11-23 15:00 (offentligt)
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunfullmäktiges arvodesberedning
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunstyrelsen 2020-10-21 18:00
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-25 10:00
Kommunstyrelsens planutskott 2020-10-21 10:00
Revisorer för stadens förvaltning