Förtroendevalda på Lidingö

Vigsel, begravning och nämndemän (4 st)

Namn
Borgerlig begravningsförrättare
Borgerliga vigselförrättare
Gode män vid fastighetsbildningsförrättning
Nämndemän