Förtroendevalda på Lidingö

Bolag, hel- eller delägda (2 st)

Namn
Lidingö Stads Tomt AB
Lidingö Stads Fastighets Aktiebolag