Förtroendevalda på Lidingö

Bolag, hel- eller delägda (3 st)

Namn
Lidingö Stads Tomt AB
Lidingöhem AB
Lidingö Stads Fastighets Aktiebolag