Förtroendevalda på Lidingö

Henrik Pontén (C)

Kontaktinformation

Telefon:
766 01 23 (bostad)
070 592 99 22 (mobil)
54 54 75 53 (arbete)

Postadress:
Ekholmsnäsvägen 114 181 64 LIDINGÖ
(bostad)