Förtroendevalda på Lidingö

Gunilla Dyfverman (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
766 08 61 (bostad)
073 766 77 12 (mobil)

Postadress:
Pyrolavägen 32, 10 tr 181 60 LIDINGÖ
(bostad)

E-post:
gunilladyfverman@gmail.com

Bild på Gunilla Dyfverman