Förtroendevalda på Lidingö

Jan Åke Ekström (SD)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män vid fastighetsbildningsförrättning ledamot 2019-02-19 - 2022-12-31