Förtroendevalda på Lidingö

Jim Kenving (LP)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ersättare 2022-01-03 - 2022-12-31