Förtroendevalda på Lidingö

Jim Kenving (LP)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige ledamot 2022-10-16 2026-10-15
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ersättare 2022-01-03 2022-12-31