Förtroendevalda på Lidingö

Centerpartiet (C)

Antal personer (30 st)

Efternamn Förnamn
Dilot Ingrid
Lagerkvist Michael
Moore Scott
Ivarsson Kent
Jarnryd Ingrid
Wahlström Christina
Jarnryd Joakim
Hånnberg Ann-Christin
Svartengren Eva
Lagergren Anna
Wesslund Fredrik
Öhrström Anders
Håkansson-Boman Catharina
Sebastiani Gabor
Brännfors Lena
Sacklén Tom
Cavalli-Björkman Magnus
Buddgård Patrik
Magnusson Magnus
Söderman Jan
Dafnäs Anders
Morger Lotta
Müller Pia
Reinikainen Markku
Wahlsteen Bror
Cavalli Björkman Lotta
Öberg Rebecka
Svartengren Filip
Johansson Strömqvist Helene
Lindblad Britt-Marie