Förtroendevalda på Lidingö

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskott, beredningar och revisorer

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Övriga nämnder

Kommittéer och råd

Vigsel, begravning och nämndemän

Bolag, hel- eller delägda

Förbund och styrelser

Övriga

Övriga

Partier