Förtroendevalda på Lidingö

Carl-Johan Gestrup (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070 677 27 31 (mobil)

Bild på Carl-Johan Gestrup

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Överförmyndare ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktiges arvodesberedning ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige ledamot 2022-10-16 2026-10-15
Valnämnden ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning ersättare 2022-10-24 2026-10-14