Förtroendevalda på Lidingö

Jan Åke Ekström (SD)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gode män vid fastighetsbildningsförrättning ledamot 2019-02-19 2022-12-31