Förtroendevalda på Lidingö

Anna Britta Bergman (M)

Kontaktinformation

Telefon:
765 72 80 (bostad)
0709 84 27 26 (mobil)

Postadress:
Norra Hamnpromenaden 7 181 66 LIDINGÖ
(bostad)

E-post:
anna-britta.bergman@lidingo.se

Bild på Anna Britta Bergman

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Borgerliga vigselförrättare Vigselförrättare 2019-02-08 - 2023-01-15
Gode män vid fastighetsbildningsförrättning ledamot 2019-02-19 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige ordförande 2018-10-22 - 2022-10-15
Kommunfullmäktiges presidium ordförande 2018-10-22 - 2022-10-14
Lidingö Stads Fastighets Aktiebolag ordförande 2019-06-01 - 2023-05-31
Minnesgåvokommittén ordförande 2018-10-22 - 2022-10-14