Förtroendevalda på Lidingö

Liberalerna (L)

Antal personer (15 st)

Efternamn Förnamn
Tegnér Göran
Wikner Elin
Arnholm Maria
Engevik Torsten
Öberg Erik
Östberg Bertil
Reinholdson Mattias
Liljegren Suzanne
Jonsson Mats
Kimenga José
Norrby Martin
Ingre Jesper
Poring Anna
Wall Petrini Maria
Wallmark Carina