Förtroendevalda på Lidingö

Michael Lagerkvist (C)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gode män vid fastighetsbildningsförrättning ledamot 2023-01-01 2026-12-31