Förtroendevalda på Lidingö

Nils-Henrik Tideberg (M)

Kontaktinformation

E-post:
nhtideberg@outlook.com

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
förbundsmöte i Kommunförbundet Stockholms län ombud 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige ledamot 2022-03-29 2022-10-15
Kommunstyrelsen ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens planutskott ersättare 2022-01-01 2022-12-31
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Nämndemän nämndeman 2020-01-01 2023-12-31